Tinka Pachoska klas.rak 9-2…………….

Тинка Пачоска

Биологија

Изработки, проекти во коишто учестувал наставникот:

  • Хуманост и добрина на дело Погледни
  • Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование
    Погледни
  • Хуманитарна акција Погледни
  • Eдукација на тема „Болести на зависности“ Погледни
  • Колективно садење дрвја Погледни

Останати членови

error: Содржината е заштитена !!