Еко-акција „Поставување на знаци во дворот“

Во периодот од 17-30.09.2014 година беше спроведена еко-акцијата „Поставување на знаци во дворот“. Во акцијата учествуваа учениците од IV-2 одделение под раководство на одделенскиот наставник Ангелина Митева. За време на акцијата учениците со помош на наставничката изработија знаци кои потоа беа поставени на одредени места во дворот. Акцијата имаше за цел подигање на свеста кај учениците и пошироката јавност за одржување на хигиената и зголемување на функционалноста на дворот.

Почеток

08:00

среда, септември 17, 2014

Крај

16:00

вторник, септември 30, 2014

Адреса

ООУ „Блаже Конески“ - Скопје

Учесници на настанот

You cannot copy content of this page

error: Содржината е заштитена !!