нашата приказна


Лоцирани сме во општината Аеродром, училиштето е создадено уште во далечната 1954 година, што значи опстојува цели шеесет и четири години. Ова училиште го носи името на нашиот патрон Блаже Конески - основоположникот на македонскиот литературен јазик и првиот претседател на Македонската академија на науките и уметностите. Учиме во училиште кое е современо и модерно и ги применува сите нови методи и техники во наставниот процес. Наставата се изведува на македонски јазик, во две смени. Наставниците и соучениците од ова училиште имаат добиено разни признанија и награди, а генерации на ученици што го стекнале своето образование во Блаже Конески денес се одлични стручњаци во разни области. Континуитетот во работата во нашето училиште Блаже Конески продолжува. Вклучени сме во голем број на проекти, како проектот за намалување на насилството во училиштето и во истиот се планирани неколку работни презентации и кампања под името „Стоп за насилството“. Како училиште заземаме учество и во разни хуманитарни акции, а исто така учествуваме и во голем број на натпревари каде што постигнуваме значителни резултати.

67
Години
65
Вработени
680
Ученици
1230
успешни приказни

„Денес кога знаењето е богатство и моќ, во нашето училиште ги оспособуваме учениците за понатамошно напредување и достигнување на својот личен, максимален потенцијал и негување на воспитните и моралните вредности кај нив.”

Сузана Настовска, Директор

Историјат

Првото име на нашето училиште е ,,Владимир Назор“ кое е основано на 26.11.1954 година од страна на Народниот одбор на град Скопје. На 01.03.1955 година зградата на училиштето е завршена и предадена во употреба. Училиштето работи со 7 паралелки од прво до четврто одделение, а вкупниот број на ученици изнесува 325. Но, бројот на учениците почнува да расте и веќе во наредната 1955/1956 учебна година училиштето прераснува во полно основно училиште со 656 ученици. Во 1963 година, кога градот Скопје го зафати силен земјотрес, не беше поштедено нашето училиште. Со извршената санација се зголеми бројот на паралелките на 43 со вкупно 1980 ученици, но со санацијата на другите училишта настана растеретување и во нашето училиште. Во 1965/66 година училиштето ,,Владимир Назор“ e расформирано и паралелките во кои се изведуше настава на српско-хрватски јазик се приклучија на нашето училиште. Така што наставата се изведува на два наставни јазици и тоа на македонски и на српско-хрватски јазик.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Со распаѓањето на СФРЈ 1991/92 година опаѓаат паралелките на српски наставен јазик, се сведуваат на една комбинирана паралелка, за да на крај сосема згаснат. Во месец март 1994 год училиштето го менува името и повторно добива име на истакнат поет, поет на ,,проста и строга македонска песна“ - Блаже Конески. Во 1996 година нашето училиште го зафаќа силен пожар, при што изгоре во целост бараката во која беше сместена библиотеката со над 15 000 книги. Таа беше гордост на нашето училиште, бидејќи според фондот на наслови и книги таа беше најбогатата во Македонија. Покрај богатата училишна литература, библиотеката располагаше и со современа, стручна литература. Во пожарот изгореа три простории за забавиште, две простории за дневен престој, кабинет по музичко образование и сала за свечености. Во 1997 година е оформен кабинет по информатика.

ЕКО УЧИЛИШТЕ

Еко проектот е еден од главните и водечките проекти. Во негови рамки се предвидени многу активности како што се: кампањата за здрава храна, собирни акции на стара хартија, работилници за заштеда на вода и ел.енергија и Еко зелени патроли. Во учебната 2011/2012 година во училиштето започнува да се имплементира програмата за „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ спроведена од Здружението на граѓани ОХО како организација со долгогодишно искуство во областа на заштитата на животната средина. Програмата е подржана од канцеларијата во Министерството за образование и наука на Република Македонија, согласно потпишаниот Меморандум за соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка. Во 2014 година нашето училиште се здоби со статусот на Зелено знаме и е прогласено за ЕКО УЧИЛИШТЕ.

Запознај го нашиот тим

Тим создаден од вистински професионалци.

Marija Saveska

Марија Савеска

Дефектолог

You cannot copy content of this page

error: Содржината е заштитена !!