Отворен ден по граѓанско образование во нашето училиште

Тема: „Еколошко движење“

Во општинското основно училиште „Блаже Конески” – Аеродром се одржа Отворен ден по граѓанско образование.
Темата што се обработи на отворениот ден е многу актуелна, но и исто така многу значајна за животот на секој од нас. Со нашите работилници, презентации од нашите почитувани гости, наставници и ученици, истакнавме колку е значајно еколошкото движење за нас луѓето, но и за самата природа.

Драги гости ни беа следниве личности.
    1. Господинот Драган Јованов – експерт и советник во владата за екологија
    2. Господинот Филип Спировски – стручњак во областа за заштита на животната средина и човекови права
    3. Госпоѓата Наташа Доковска – стручњак од областа на животната средина

Учество заземаа сите ученици од прво до деветто одделение.

Почеток

08:00

петок, ноември 15, 2019

Крај

16:00

петок, ноември 15, 2019

Адреса

ООУ „Блаже Конески“ - Скопје

Учесници на настанот

You cannot copy content of this page

error: Содржината е заштитена !!