Правила за безбедно управување со велосипед во сообраќајот

Учениците од IV одделение следеа предавања за правилно и безбедно однесување во сообраќајот. Посебно внимание беше посветено на однесувањето во сообраќајот како велосипедисти. Предавањата беа одржани од страна на стучни лица од МВР Скопје.

Почеток

11:00 am

Петок, Март 1, 2019

Крај

1:00 pm

Петок, Март 1, 2019

Адреса

ООУ „Блаже Конески“ - Скопје

Учесници на настанот