Eдукација на тема „Болести на зависности“

Во ООУ „Блаже Конески“ на ден 27.11.2019 год. членовите и координаторите на Црвениот Крст на РСМ – Општинска Организација Кисела Вода, одржаа предавање на тема: Болести на зависности. Обуката траеше 120 минути, каде 54 учениците активно учествуваа во предавањето и отворија дискусија преку лични примери и примери во општеството.

Целта на обуката беше учениците да ги согледаат причините и последиците од болестите на зависност, соодветно да пристапат и да бидат внимателни во иднина!

Учениците станаа побогати за уште едно знаење, а ние наставниците и координаторите горди на нивната заинтересираност и мудрост.

Почеток

08:00

среда, ноември 27, 2019

Крај

14:00

среда, ноември 27, 2019

Адреса

ООУ „Блаже Конески“ - Скопје

Учесници на настанот

You cannot copy content of this page

error: Содржината е заштитена !!