ОПИС

  Кодекс на однесување за учебната 2020/2021 година

– Општи правила за однесување на учениците
– Правила врзани за наставата
– Правила на однесување за време на одморот
– Правила за однесување на наставниците и другите вработени во училиштето
– Правила на однесување на родителите

You cannot copy content of this page

error: Содржината е заштитена !!