ОПИС

Ресурси со кои располага нашето училиште:

  • Современи училници
  • Обезбедување 24 часа
  • Едуциран наставен кадар
  • Целосно реновирана фискултурна сала
  • Училишна библиотека

Во училиштето е организирана:
– Целодневна настава со прифаќање на учениците од 07:00 часот до 17:00 часот.
– Класична настава со прифаќање на учениците од 08:00 до 12:00 часот и од 12:00 до 16:30 часот.

You cannot copy content of this page

error: Содржината е заштитена !!