Еко проект „Зелена училница“

Учениците од I -3 одделение со наставничките Дубравка Гешовска и Катица Ацковска, го реализираа еко проектот „Зелена училница“ во период од 15.10.2012 до 19.10.2012 година.

Име на акцијата: „Ден на акцијата“
Цел: Училишите простории и училишниот двор да се направат пријатно место за престојување на учениците и целиот училишен персонал.
Место на настан: Училишен простор-подрум и училишен двор и во ОУ„Блаже Конески“-Скопје.
Време на реализација: од 5 ноември до 7ноември 2012год.
Точки за акција:
1. Ослободување од непотребните предмети во зградата (скршени клупи, табли, стари плакари и други нефункционални предмети).
2. Чистење на училишниот двор од отпадоци и селектирање на истиот.
3. Раскопување на просторот во училишниот двор околу бистата, збогатување со хумусна земја, садење садници.
Учесници: Ученици од IV/1, IV/2, IV/3 одд, и VIIIодд
Одделенски наставници: Јадранка Клисарова, Маја Захариевска, Виолета Ѓорѓиевска, Љубица Давковска, Благица Кузмановска, Дубравка Гешовска и предметен наставник по биологија Зорица Еркиќ.

error: Содржината е заштитена !!