Избран првенец на генерација за учебната 2020/2021 година и доделени дипломи за ученик на генерација

Врз основ на Конкурсот за избор на ученик на генерацијата 2012/2021 година распишан на 11 Мај 2021 година, на предлог на Комисијата за разгледување и бодирање на документите на пријавените кандидати за избор на ученик според спроведеното бодување врз основа на предходно утврдените критериуми, Наставничкиот совет на 10 Јуни 2021 год ја прогласи за ученик на генерација Тамара Ристовска, но согласно Законот за основно образование, Дипломи за ученик на генерација добија и Марко Стефановски и Бранко Јангеловски кои што покажаа високи постигнувања во нивното образование и промовирање на училиштето.

error: Содржината е заштитена !!