todorka gockova odd

Тодорка Гоцкова

Одделенски наставник

Изработки, проекти во коишто учестувал наставникот:

  • Светскиот ден на детето Погледни
  • Едукативно – хуманитарен училишен проект Погледни
  • Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование
    Погледни

Останати членови

You cannot copy content of this page

error: Содржината е заштитена !!