Dubravka Geshovska

Дубравка Гешовска

Одделенски наставник

Изработки, проекти во коишто учестувал наставникот:

 • Светскиот ден на детето Погледни
 • Учество на „Најголемиот час на светот 2019“ Погледни
 • Учество на натпревар за креирање едукативни игри Погледни
 • Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование
  Погледни
 • Едукативно – хуманитарен училишен проект Погледни
 • Официјалното затворање на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“
  Погледни
 • Априлијада 2014 година Погледни
 • Денови на педагогијата Погледни
 • Семинар – Обука за формативно оценување Погледни
 • Еко-претстава „Хокус Покус, рециклирањето е во фокус“ – Пакомак Погледни
 • Посета на СОС детско село Погледни
 • Отворање на ДКЦ – Детски Креативен Центар Погледни
 • Велигденски базар 2013 Погледни

Останати членови

error: Содржината е заштитена !!